nl | en
 • Western Europe owes its civilization to translators. (Kelly Louis)    
 • I was working on the proof of one of my poems all the morning, and took out a comma. In the afternoon I put it back again. (Oscar Wilde)    
 • Writing is not necessarily something to be ashamed of, but do it in private and wash your hands afterwards. (Robert Heinlein)     
 • If my doctor told me I had only six minutes to live, I wouldn't brood. I'd type a little faster. (Isaac Asimov)     
 • Writing well means never having to say, 'I guess you had to be there.' (Jef Mallett)    
 • No passion in the world is equal to the passion to alter someone else's draft. (H. G. Wells)    
 • The process of translating comprises in its essence the whole secret of human understanding of the world and of social communication. (Hans Georg Gadamer)    
 • The best way to become acquainted with a subject is to write a book about it. (Benjamin Disraeli)    
 • Arguments over grammar and style are often as fierce as those over IBM versus Mac, and as fruitless as Coke versus Pepsi and boxers versus briefs. (Jack Lynch)    
 • The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. (George Bernard Shaw)     
 • Language is an art, like brewing or baking. (Charles Darwin)    
 • Good communication is as stimulating as black coffee and just as hard to sleep after. (Anne Morrow Lindbergh)     
 • Why do writers write? Because it isn't there. (Thomas Berger)    
 • We tend to look through language and not realize how much power language has. (Deborah Tannen)    
 • Writers will happen in the best of families. (Rita Mae Brown)     
 • The skill of writing is to create a context in which other people can think. (Edwin Schlossberg)     

Sonja behind the desk

sonja in actie - foto leonard passchierFilm by the Sea betekent Sonja behind the desk: teksten maken, schemaatjes opzetten, persvragen beantwoorden, en de website up to date houden. En dat tot in de kleine uurtjes.

Bij werk voor Film by the Sea verander je tijdelijk in een soort duizenddingendoekje. Als het nodig is overal inzetbaar. Dus naast dat bureauwerk heb ik ook achter de bar gestaan, krantjes rondgebracht, collega’s opgepept, films ingeleid, glazen opgehaald en vooral heel erg genoten.

De hectiek van het festival is nu helaas weer voorbij. Nog een week de tijd om op te ruimen, afspraken voor volgend jaar in gang te zetten en dan is het tijd voor nieuwe uitdagingen. Op zoek naar een teksttijger, communicatiewonder en/of allround inzetbare enthousiasteling? Mail mij!

Je kunt je natuurlijk ook eerst verdiepen in mijn werkervaring op het gebied van communicatie.

PS: de actiefoto van mij is gemaakt door Leonard Passchier