nl | en
 • Language is an art, like brewing or baking. (Charles Darwin)    
 • Writing is not necessarily something to be ashamed of, but do it in private and wash your hands afterwards. (Robert Heinlein)     
 • I was working on the proof of one of my poems all the morning, and took out a comma. In the afternoon I put it back again. (Oscar Wilde)    
 • We tend to look through language and not realize how much power language has. (Deborah Tannen)    
 • Writing well means never having to say, 'I guess you had to be there.' (Jef Mallett)    
 • If my doctor told me I had only six minutes to live, I wouldn't brood. I'd type a little faster. (Isaac Asimov)     
 • The best way to become acquainted with a subject is to write a book about it. (Benjamin Disraeli)    
 • Why do writers write? Because it isn't there. (Thomas Berger)    
 • No passion in the world is equal to the passion to alter someone else's draft. (H. G. Wells)    
 • Western Europe owes its civilization to translators. (Kelly Louis)    
 • Good communication is as stimulating as black coffee and just as hard to sleep after. (Anne Morrow Lindbergh)     
 • The skill of writing is to create a context in which other people can think. (Edwin Schlossberg)     
 • The process of translating comprises in its essence the whole secret of human understanding of the world and of social communication. (Hans Georg Gadamer)    
 • The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. (George Bernard Shaw)     
 • Arguments over grammar and style are often as fierce as those over IBM versus Mac, and as fruitless as Coke versus Pepsi and boxers versus briefs. (Jack Lynch)    
 • Writers will happen in the best of families. (Rita Mae Brown)     

communiceren voor kasus.nu

Er is van alles te lezen over tegens en voors van het ZZP-en. Ik ben voor. Al was het maar omdat je als groepje ZZP-ers heel makkelijk de krachten kunt bundelen en mooie projecten samen kunt doen, zoals mijn werk voor kasus.nu. Een initiatief van Petra De Braal waarbij ze heel veel andere mensen betrekt waaronder Martien Luteijn en mij. Petra denkt grootse plannen uit rond maatschappelijke thema's en samen met Martien regel ik de communicatiekant van die projecten zoals DEEL& Ulrum en de Zeeuwse Huiskamer.

Die projecten lopen door en door en soms sta ik er niet bij stil hoe bijzonder ze zijn, wat ermee bereikt wordt en hoeveel mooi ander volk erbij betrokken wordt, zoals Arend Roos en Danielle Teclegiorgis-Leijdekker. Toen we het pas even op een rijtje zetten, was ik flink onder de indruk. Van Petra, maar ook van Martien en mezelf. Je vindt het allemaal terug in een mooie nieuwsbrief. Veel leesplezier!

lees de nieuwsbrief van kasus.nu