nl | en
 • The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. (George Bernard Shaw)     
 • Writers will happen in the best of families. (Rita Mae Brown)     
 • Writing is not necessarily something to be ashamed of, but do it in private and wash your hands afterwards. (Robert Heinlein)     
 • The process of translating comprises in its essence the whole secret of human understanding of the world and of social communication. (Hans Georg Gadamer)    
 • No passion in the world is equal to the passion to alter someone else's draft. (H. G. Wells)    
 • We tend to look through language and not realize how much power language has. (Deborah Tannen)    
 • I was working on the proof of one of my poems all the morning, and took out a comma. In the afternoon I put it back again. (Oscar Wilde)    
 • Arguments over grammar and style are often as fierce as those over IBM versus Mac, and as fruitless as Coke versus Pepsi and boxers versus briefs. (Jack Lynch)    
 • The best way to become acquainted with a subject is to write a book about it. (Benjamin Disraeli)    
 • Western Europe owes its civilization to translators. (Kelly Louis)    
 • The skill of writing is to create a context in which other people can think. (Edwin Schlossberg)     
 • Language is an art, like brewing or baking. (Charles Darwin)    
 • Why do writers write? Because it isn't there. (Thomas Berger)    
 • Writing well means never having to say, 'I guess you had to be there.' (Jef Mallett)    
 • Good communication is as stimulating as black coffee and just as hard to sleep after. (Anne Morrow Lindbergh)     
 • If my doctor told me I had only six minutes to live, I wouldn't brood. I'd type a little faster. (Isaac Asimov)     

communiceren over mobiliteit en veiligheid voor BVM

blijf veilig mobiel foto Laura ZwaneveldHet gros van mijn communicatiewerk speelde zich tot voor kort af in de sectoren cultuur en vrije tijd. Met mijn werk voor het kasus.nu-collectief ben ik ook meer de maatschappelijke en sociale kant opgegaan. Die trend zette zich voort toen ik in december 2014 door projectleider Gerda van Leeuwen werd gevraagd om de communicatie en PR van Blijf Veilig Mobiel (BVM) te gaan verzorgen.

De periode die het huidige projectteam daar aan werkte, liep ten einde en er was in deze laatste periode behoefte aan iets meer coördinatie en een nieuwe impuls. Meer berichten naar buiten, meer activiteiten op de website en een betere naamsbekendheid bij betrokken partijen (bijvoorbeeld wethouders WMO).

samenwerkingsproject
Dat heb ik, met hulp van heel veel anderen, met name medewerkers van de Fietsersbond, ANBO en Veilig Verkeer Nederland, in 2015 gerealiseerd. Die samenwerking was ook precies wat me interesseerde aan het project. BVM is een samenwerkingsproject van ANBO, ANWB, Fietsersbond, ieder(in), NVVS, PCOB, samenwerkende ROV’s, Veilig Verkeer Nederland en de Oogvereniging. Ik was benieuwd naar de dynamiek in zo'n groot samenwerkingsverband. Krijg je wel dingen voor elkaar?

BVM foto Laura ZwaneveldHet antwoord is: ja. Het was even mijn weg vinden. Ik ben gewend om gelijk aan de slag te gaan en (zoveel mogelijk) zelf alles te regelen en te doen. Daar word ik ook vaak voor ingehuurd. Dat werkte hier anders. Alle partners dragen hun steentje bij in de organisatie en dat betekent dat ze ook allemaal hun eigen uitvoerende taken hebben. Zo kwam het dat ik met veel goed volk heb kunnen samenwerken. De een maakte de nieuwsbrieven, de ander keek naar de technische kant van de website en het leuke was dat ze allemaal ook hun eigen kennis en kunde meebrachten waardoor het geheel nog beter werd. Zelf kon ik zo goed het overzicht bewaren, meedenken, aansturen en plannen uitzetten.

Betere website, dus meer traffic
Dat leverde mooie dingen op zoals een fijnere (en dus beter gelezen) nieuwsbrief, een kleine advertorialcampagne, een toename van het aantal publiciteitsmomenten, betere informatievoorziening richting overheden en een revisie van de website die (ook dankzij de tomeloze inzet van Martijn van Es en zijn fantastische collega's van de Fietsersbond) gebruiksvriendelijker en toegankelijker werd en dus meer bezoekers trok.

De projecttermijn van Blijf Veilig Mobiel loopt nu ten einde. Een van de laatste grote wapenfeiten is een pracht van een nieuwsbrief special over lopen, met dank aan Molster Stedenbouw. Nog een paar nieuwsberichten en dan is het gedaan. Ik ga het wel missen en dan zeker  de samenwerking met die zo ontzettend uiteenlopende partijen. Wil je meer weten over Blijf Veilig Mobiel, dan kun je op hun site kijken, maar nog leuker is deze interactieve kaart waar onveilige verkeerssituaties kunt melden of een gemeente een pluim kunt geven als je vindt dat ze iets goed hebben aangepakt.

bekijk de interactieve kaart
bekijk de site van Blijf Veilig Mobiel
meer over mijn communicatiewerk

PS: foto's zijn van Laura Zwaneveld.