nl | en
 • The skill of writing is to create a context in which other people can think. (Edwin Schlossberg)     
 • The best way to become acquainted with a subject is to write a book about it. (Benjamin Disraeli)    
 • Why do writers write? Because it isn't there. (Thomas Berger)    
 • Writing well means never having to say, 'I guess you had to be there.' (Jef Mallett)    
 • The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. (George Bernard Shaw)     
 • Good communication is as stimulating as black coffee and just as hard to sleep after. (Anne Morrow Lindbergh)     
 • Western Europe owes its civilization to translators. (Kelly Louis)    
 • Arguments over grammar and style are often as fierce as those over IBM versus Mac, and as fruitless as Coke versus Pepsi and boxers versus briefs. (Jack Lynch)    
 • If my doctor told me I had only six minutes to live, I wouldn't brood. I'd type a little faster. (Isaac Asimov)     
 • The process of translating comprises in its essence the whole secret of human understanding of the world and of social communication. (Hans Georg Gadamer)    
 • I was working on the proof of one of my poems all the morning, and took out a comma. In the afternoon I put it back again. (Oscar Wilde)    
 • We tend to look through language and not realize how much power language has. (Deborah Tannen)    
 • Writing is not necessarily something to be ashamed of, but do it in private and wash your hands afterwards. (Robert Heinlein)     
 • Writers will happen in the best of families. (Rita Mae Brown)     
 • Language is an art, like brewing or baking. (Charles Darwin)    
 • No passion in the world is equal to the passion to alter someone else's draft. (H. G. Wells)    

communicatie DEEL& Ulrum

poster deeln ulrumSinds najaar 2013 verzorg ik de communicatie van DEEL& Ulrum. DEEL& Ulrum is een project van het Groningse dorp Ulrum. Het dorp kampt met uitdagingen zoals krimp en een verouderd woningaanbod. Daar tegenover staat een zeer hechte dorpsgemeenschap die voor elkaar opkomt en wil werken aan het toekomstbestendig maken van Ulrum.

communicatie en publiciteit
Het project focust op drie onderwerpen: functieverandering, opplussen en ruilverkaveling. De bewoners gaan zelf met deze uitdagingen aan de slag en worden ondersteund door (ervarings)deskundigen van buitenaf die tijdelijk in het dorp komen wonen. Voor dit project verzorg ik een o.a. een deel van de blogberichten, schrijf ik nieuwsbrieven, houd ik de sociale media bij, onderhoud ik (pers)contacten en zorg ik voor publiciteit.


een nieuw werkgebied

Er zijn meerdere redenen waarom ik heel erg enthousiast ben over dit project. Ten eerste: het project zelf. Zo’n mooi idee voor dat prachtdorp. Ten tweede: de mensen waar ik mee samenwerk: creatieve helden Petra de Braal en Martien Luteijn plus heel veel mensen uit Ulrum en omgeving die ik nog ga ontmoeten. Ten derde: meestal communiceer ik over culturele evenementen en dit is dus echt een ander vakgebied. Leefbaarheid, krimp en huisvesting zijn voor mij nieuwe werkgebieden die ik nu ga ontdekken.

oproep
Zoals boven aangegeven: de bewoners van Ulrum worden bij hun project ondersteund door experts van buiten. We zoeken voor DEEL& & Ulrum nog enthousiaste, kundige mensen die ideeën hebben voor een toekomstbestendig Ulrum. Heb je bijvoorbeeld ideeën voor nieuwe winkelfuncties in het dorp, het duurzaam opplussen van huizen of iets totaal anders dat ervoor zorgt dat Ulrum in 2034 nog steeds een prachtdorp is om te wonen, mail het dan naar info@deelnulrum.nl. En mocht ik je moeten overhalen: meewerken aan dit project doe je van binnenuit, dus een verblijf in een volledig ingericht appartement in het prachtige Ulrum is inbegrepen.

meer over DEEL& Ulrum
DEEL& Ulrum op facebook
DEEL& Ulrum op twitter

meer over communicatie door SBText